Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 34/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12.11.2010 roku w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011 - 2016

ZARZĄDZENIE Nr 34/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12.11.2010 roku w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011 - 2016

Numer dokumentu: 34
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE Nr 34/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 12.11.2010 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011 - 2016
_______________________________________________________


       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) – zarządzam co następuje:


§ 1.

Ustalam i przyjmuję w formie załącznika do Zarządzenia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011 – 2016.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011 – 2016 wraz z przedsięwzięciami wieloletnimi i objaśnieniami przyjętych wartości przedkładam Radzie Miejskiej w Jutrosinie, oraz przesyłam w celu zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

                                                            Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu