Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.

Numer dokumentu: 36
Rok: 2010

ZARZĄDZENIE Nr 36/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 16 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010.

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXXIV/160/2009 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXXIV/160/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Jutrosin na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2010 ustalone w § 1 uchwały w sprawie
budżetu gminy na rok 2010 oraz w załączniku nr 1 do uchwały, o kwotę 476.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych ustawami w kwocie 476.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do niniejszego zarządzenia.


§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2010 ustalone w § 2 uchwały w sprawie
budżetu gminy na rok 2010 oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę 476.000,00 zł
oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
ustawami w kwocie 476.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.
§ 4 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości 61.573,00 zł,
2) celowa w wysokości 1.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000,00 zł

§ 4.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2010 rok wynosi:
Dochody - 19.631.522,00 zł
Wydatki - 23.157.899,00 zł

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

                                                                   Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu