Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » PROTOKÓŁ z przeprowadzonego w dniu 01.03.2011r. postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego w dniu 01.03.2011r. postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011


P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonego w dniu 01.03.2011r. postępowania dotyczącego oceny ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011


Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w składzie:

1. Łakomy Zenon – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin 

2. Jakubowski Marian – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie 

3. Mikołajewski Ireneusz – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych


4. Zuziak Katarzyna – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin

po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin, określonych w uchwale Nr XLIII/200/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 – wyraża następującą opinię i stanowisko o przyznaniu środków publicznych organizacjom pozarządowym w ramach poszczególnych zadań konkursowych:

ZADANIE I:
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej Gminę Jutrosin:
- Prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej
- Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy
- Organizacja imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów.
*termin realizacji – 2011r.
*wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 70.000,00 zł.
Liczba ofert, które spełniły wszystkie wymogi konkursowe – cztery.
Liczba ofert zgłoszonych ogółem – cztery.

Oferta nr 1: złożona przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz drużyny młodzieżowej
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na realizację określonych zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 50.000,00 zł.


Oferta nr 2: złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie na realizację zadania publicznego; zajęcia sportowe, koszykówka, siatkówka, piłka nożna.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na realizację określonych zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 5.000,00 zł.

Oferta nr 3: złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo na realizację zadania publicznego – prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na realizację określonych zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 12.000,00 zł.

Oferta nr 4: złożona przez Uczniowski Klub Tenisowy „RETURN” przy Gimnazjum w Jutrosinie na realizacje zadania publicznego – nauka gry w tenisa ziemnego.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na realizację określonych zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.000,00 zł.

ZADANIE II:
Promocja Gminy, współpraca ze społeczeństwami krajowymi i europejskimi:
- Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami
* termin realizacji – 2011 rok
* wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 8.000,00 zł.
Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin – Potigny w Jutrosinie na realizacje zadania – wyjazd w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej polskich rodzin do Potigny (Francja).
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na realizację określonych zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 8.000,00 zł.

ZADANIE III:
Pomoc społeczna obejmująca pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
* termin realizacji – 2011 rok
* wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 3.000,00 zł.

Liczba złożonych ofert na w/w zadanie – jedna.

Oferta nr 1: złożona przez Bank Żywności CARITAS w Rawiczu – na udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Po pozytywnym rozpatrzeniu oferty Komisja Konkursowa proponuje przyznać na realizację określonych zadań środki finansowe w formie dotacji w wysokości 3.000,00 zł.


Na tym protokół z rozpatrzenia i oceny zgłoszonych ofert konkursowych oraz przedstawienia propozycji dotyczących wysokości dotacji przyznanych na realizację zadań został zakończony i podpisany.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu