Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

Numer dokumentu: 5
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 5/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

______________________________________________________________________


           Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2010 stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2010r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin
a) Radzie Miejskiej w Jutrosinie,
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu