Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów, słuchaczy i studentów

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów, słuchaczy i studentów


Rozpoczął się nabór wniosków o Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Dokumenty można składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, pokój nr 33, w terminie do dnia:


- 5 września 2011 r. - uczeń
- 7 października 2011 r. - student/słuchacz
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na stałe na terenie województwa wielkopolskiego spełniające łącznie następujące warunki:
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2) osiągają najlepsze wyniki w nauce - średnia za poprzedni rok nauki:
- uczeń powyżej 4,00,
- słuchacz/student powyżej 3,81,
3) pozostają w trudnych warunkach materialnych - średni miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekraczający 504 zł brutto.
Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
- zaświadczenie o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy z Urzędu Skarbowego, o dochodach z gospodarstwa rolnego - z urzędu gminy, miasta, miasta i gminy,
- w przypadku osoby niepełnosprawnej – uwierzytelnioną kopię orzeczenia Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności,
- pisemne oświadczenie potwierdzające status opiekuna prawnego/rodzica samotnie wychowującego dziecko,
- uczniowie i studenci I roku uwierzytelniają kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta,
- pozostali uczniowie/studenci zaświadczenie ze szkoły/uczelni o wysokości średniej
z poprzedniego roku nauki,
- zobowiązanie do natychmiastowego powiadomienia o utracie prawa do stypendium.
Stypendium wynosi miesięcznie 250 zł dla ucznia i 300 zł dla studenta miesięcznie i przyznawane będzie na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia dla uczniów,
a od 1 stycznia do 30 czerwca i 1 października do 31 grudnia dla słuchaczy i studentów.

Wszelkich informacji związanych ze stypendium udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rawiczu, tel. 65 546 51 30.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu