Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 01.08.2011 r. w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 01.08.2011 r. w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych

Numer dokumentu: 19
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE NR 19/2011

Burmistrza Miasta i Gminy
w Jutrosinie
z dnia 01.08.2011 r.

w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych

___________________________________________________________________


     Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku/ oraz Uchwała nr XXI/99/2008 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Jutrosin - Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wyrażam zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jutrosin, położonej w Pawłowie, oznaczonej, jako działka nr 1180 o powierzchni 0,9300 ha, w zamian za działkę
- nr 650/9 o powierzchni 0,2300ha położonej w Pawłowie,
stanowiące własność Pani Krystyny Zmuda

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi Markowi Glura.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

                                                             /-/ Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu