Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

Numer dokumentu: 22
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

____________________________________________________________________


        Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

W uchwale Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Jutrosin na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
Dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.

§ 2.
§ 13 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości 10.047,00 zł,
2) celowa w wysokości 43.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 43.000,00 zł”

§ 3.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2011rok wynosi:
Dochody - 22.216.735,00 zł
Wydatki - 23.734.819,00 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

                                                                           /-/ Zbigniew Koszarek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu