Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 06 października 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 06 października 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

Numer dokumentu: 28
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 06 października 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.
____________________________________________________________________


       Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

W uchwale Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Jutrosin na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

 
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2011 ustalone w § 1 uchwały w sprawie
budżetu gminy na rok 2011 oraz w załączniku nr 1 do uchwały, o kwotę 4.720,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych ustawami w kwocie 4.720,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2011 ustalone w § 2 uchwały w sprawie
budżetu gminy na rok 2011 oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę 4.720,00 zł
oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
ustawami w kwocie 4.720,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
§ 13 uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2011 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości 9.047,00 zł,
2) celowa w wysokości 45.196,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45.196,00 zł”

§ 4.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2011rok wynosi:
Dochody - 22.322.088,00 zł
Wydatki - 23.840.172,00 zł

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                    /-/ Zbiniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu