Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji przedłożonego Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji przedłożonego Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi


                                                                                                     Jutrosin, dn. 24.10.2011r. 


                                                           O G Ł O S Z E N I E 

       Stosownie do § 4 uchwały Nr VII/38/2011 z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do konsultacji przedłożonego projektu Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi.
Projekt Programu Współpracy podany jest w załączeniu.
Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i pozafinansowej przez samorząd Gminy Jutrosin w zakresie pożytku publicznego w 2012 roku.
Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku” w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Konsultacje, o których mowa wyżej zostaną przeprowadzone od dnia 2 listopada 2011 roku do dnia 17 listopada 2011r.
Zasięg terytorialny konsultacji obejmie Organizacje Pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Jutrosin.
Konsultacje będą miały formę:
a) przesłania formularza organizacjom drogą elektroniczną (e-mail), w wypadku, gdy organizacja podała czynny i aktualny adres poczty elektronicznej, oraz
b) umieszczenie formularza na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie w celu:
- zebrania pisemnych opinii i uwag do proponowanego projektu uchwały,
- przeprowadzenia forum dyskusyjnego.
Wzór formularza zgłaszania opinii, podany jest w załączeniu.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych - Pani Katarzyna Zuziak.
Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Jutrosinie.


                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                          /-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu