Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.

Numer dokumentu: 38
Rok: 2011

ZARZĄDZENIE Nr 38/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 09 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.
________________________________________________________________


        Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011; zarządzam co następuje:

W uchwale Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Jutrosin na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zmniejszenie i zwiększenie wydatków
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna w wysokości 36.266,00 zł,
2) celowa w wysokości 45.196,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45.196,00 zł”

§ 4.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2011rok wynosi:
Dochody - 22.700.173,00 zł
Wydatki - 23.139.981,00 zł

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu