Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 05 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 05 stycznia 2012r.

Numer dokumentu: 1
Rok: 2012

     Działając na podstawie rozdziału 9 ust. 1 uchwały nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 - zarządzam, co następuje:


§ 1
Postanawia się przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin, zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin, określonych w rozdziale 6 cyt. wyżej uchwały Rady.

§ 2
Warunki przystąpienia do otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu