Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin z udziałem środków budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin z udziałem środków budżetowych

Numer dokumentu: 4
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 09 lutego 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jutrosin z udziałem środków budżetowych

___________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 - Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji zadania zlecone, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert w ramach środków budżetowych określonych na rok 2012 wraz z wykazem podmiotów i kwot dotacji przeznaczonych na realizację przedmiotowych zadań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w zawartych umowach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu