Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 22 lutego 2012 oku w sprawie: wyznaczenia w Gminie Jutrosin podmiotu prowadzącego pracę z rodziną

Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 22 lutego 2012 oku w sprawie: wyznaczenia w Gminie Jutrosin podmiotu prowadzącego pracę z rodziną

Numer dokumentu: 7
Rok: 2012

Zarządzenie Nr 7/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 22 lutego 2012 oku

w sprawie: wyznaczenia w Gminie Jutrosin podmiotu prowadzącego pracę z rodziną

________________________________________________________________


            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wyznacza się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, przy ul. Rynek 26 do prowadzenia pracy z rodziną w formach przewidzianych w art. 10 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.


§ 3

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu