Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JUTROSIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JUTROSIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2010SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JUTROSIN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2010

________________________________________________________________

       Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIII/154/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku Program współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010, określił zakres zadań przewidziany do realizacji poprzez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Mieściły się w nim zadania z obszaru:
- ochrony i promocji zdrowia;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacenie oferty kulturalnej Gminy Jutrosin oraz promocję lokalnych twórców.
- współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim.

Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – 04 lutego 2010 roku.

Komisja konkursowa w składzie:

- Zenon Łakomy – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie,
- Mirosława Domicz – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Małgorzata Pospiech – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie,
- Józef Zuziak – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie

po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 08 marca 2010 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych.

Na zadania w ramach „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej Gminę Jutrosin” ( w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 70.000 zł.

Złożono 4 oferty (spełniające wymogi konkursowe):
- przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz drużyny młodzieżowej – komisja konkursowa przyznała kwotę – 50.000 zł.;
- przez Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie - na zajęcia sportowe: koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną – komisja przyznała kwotę – 5.000 zł.;
- przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – komisja przyznała kwotę – 12.000 zł.;
- przez Uczniowski Klub Tenisowy „RETURN” przy Gimnazjum w Jutrosinie - na naukę gry w tenisa ziemnego – komisja przyznała kwotę – 3.000 zł.

Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 8.000 zł.

Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na wyjazd polskich rodzin - w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej do Potigny (Francja) – komisja przyznała kwotę - 8.000 zł.

Na zadanie w ramach pomocy społecznej obejmującej pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przeznaczono kwotę 3.000 zł.

Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Bank Żywności CARITAS w Rawiczu – na udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł.

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 81.000 zł. Przyznane środki, zostały przez organizacje wykorzystane w pełni, zgodnie z przeznaczeniem uwzględnionym w złożonych ofertach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu