Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

Numer dokumentu: 8
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE NR 8/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN


z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

_______________________________________________________________________


         Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządze gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 - ze zmianami ) - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:


§ 1


1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin
a) Radzie Miejskiej w Jutrosinie,
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu