Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2011

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2011

Numer dokumentu: 9
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE NR 9/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji
kultury za rok 2011


____________________________________________________________________


       Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 – ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2011 rok:
1. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie, stanowiące Załącznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie wymienione w § 1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Jutrosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                      /-/ Zbigniew Koszarek


Zdjęcia dołączone:

      Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu