Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012.

Numer dokumentu: 17
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE Nr 17/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012.

_____________________________________________________________________


       Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XII/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2012, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XII/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta

i Gminy Jutrosin na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2012 ustalone w § 1 uchwały w sprawie
budżetu gminy na rok 2012 oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 560,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych ustawami w kwocie 560,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 ustalone w § 2 uchwały w sprawie
budżetu gminy na rok 2012 oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 560,00 zł oraz
dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
ustawami w kwocie 560,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2012 rok wynosi:
Dochody - 22.394.822,00 zł
Wydatki - 24.324.689,00 zł

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu