Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Wykaz aktów normatywnych » WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH

WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH


1. Uchwała Nr XXIII/101/1992 z dnia 30.12.1992r. w sprawie: zmian ulic na terenie miasta Jutrosina


2. Uchwała Nr III/15/1994 z dnia 16.09.1994r. w sprawie: nadania nazw ulicom


3. Uchwała Nr VII/41/1999 z dnia 23.04.1999r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin


4. Uchwała Nr XXIV/130/2001 z dnia 31.08.2001r.w sprawie: rozwiązania dotychczasowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


5. Uchwała Nr XXVII/147/2001 z dnia 17.12.2001r. w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej


6. Uchwała Nr VI/32/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie: statutu Miasta i Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 01.07.2003r. Nr 114, poz. 2099)

7. Uchwała Nr XVII/83/2004 z dnia 27.04.2004r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Jutrosin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

8. Uchwała Nr XIX/90/2004 z dnia 24.06.2004r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 16.09.2004r. Nr 139, poz. 2838)

9. Uchwała Nr XXV/130/2005 z dnia 21.02.2005r. w sprawie: zasad i warunków przyznawania pomocy na dożywianie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 19.04.2005r. Nr 50, poz. 1544)

10. Uchwała Nr XXVI/133/2005 z dnia 30.03.2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 20.05.2005r. Nr 69, poz. 2072)

11. Uchwała Nr XXXVI/167/2006 z dnia 28.02.2006r. w sprawie: regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 02.10.2006r. Nr 153, poz. 3668)

12. Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 15.03.2007r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 28.05.2007r. Nr 77, poz. 2014)

13. Uchwała Nr XV/73/2007 z dnia 28.12.2007r. w sprawie: zmiany statutu Miasta i Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 11.03.2008r. Nr 31, poz. 649)

14. Uchwała Nr XXI/99/2008 z dnia 04.09.2008r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 27.10.2008r. Nr 179, poz. 2989)

15. Uchwała Nr XXII/105/2008 z dnia 17.10.2008 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 05.12.2008r. Nr 222, poz. 3695)

16. Uchwała Nr XXVIII/134/2009 z dnia 21.04.2009 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 19.06.2009r. Nr 119, poz. 1930)

17. Uchwała Nr XXXII/148/2009 z dnia 28.10.2009r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 17.12.2009r. Nr 226, poz. 3984)

18. Uchwała Nr XXXII/149/2009 z dnia 28.10.2009r. w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 17.12.2009r. Nr 226, poz. 3985)

19. Uchwała Nr XXXVII/179/2010 z dnia 30.03.2010r. w sprawie: przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych fragmentów miejscowości Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 27.07.2010r. Nr 146, poz. 2780)

20. Uchwała Nr XLIII/199/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych przypadających gminie Jutrosin, podległym jednostkom z tytułu należności cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Wlkp 31.12.2010r. Nr 268, poz. 5207)

21. Uchwała Nr XLIII/204/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Jutrosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 12.01.2011r. Nr 1, poz. 17)

22. Uchwała Nr XLIII/205/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Bartoszewice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 08.02.2011r. Nr 24, poz. 561)

23. Uchwała Nr XLIII/206/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Bielawy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 606)

24. Uchwała Nr XLIII/207/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Domaradzice (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 607)

25. Uchwała Nr XLIII/208/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Dubin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 608)

26. Uchwała Nr XLIII/209/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Grąbkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 609)

27. Uchwała Nr XLIII/210/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Janowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 610)

28. Uchwała Nr XLIII/211/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Jeziora (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 611)

29. Uchwała Nr XLIII/212/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Nad Stawem (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 612)

30. Uchwała Nr XLIII/213/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Nowy Sielec (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 613)

31. Uchwała Nr XLIII/214/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Ostoje (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 614)

32. Uchwała Nr XLIII/215/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Pawłowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 616)

33. Uchwała Nr XLIII/216/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Płaczkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 617)

34. Uchwała Nr XLIII/217/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Rogożewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 618)

35. Uchwała Nr XLIII/218/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Stary Sielec (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 619)

36. Uchwała Nr XLIII/219/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Szkaradowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 620)

37. Uchwała Nr XLIII/220/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Szymonki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 621)

38. Uchwała Nr XLIII/221/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Śląskowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 622)

39. Uchwała Nr XLIII/222/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Zaborowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 623)

40. Uchwała Nr XLIII/223/2010 z dnia 26.10.2010r. w sprawie: statutu sołectwa Zmysłowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.02.2011r. Nr 29, poz. 624)

41. Uchwała Nr IV/12/2011 z dnia 27.01.2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 03.03.2011r. Nr 53, poz. 954)

42. Uchwała Nr VII/37/2011 z dnia 02.06.2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 19.08.2011r. Nr 221, poz. 3480)

43. Uchwała Nr VII/38/2011 z dnia 02.06.2011r. w sprawie: przyjęcia regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 19.08.2011r. Nr 221, poz. 3481)

44. Uchwała Nr VII/39/2011 z dnia 02.06.2011r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 19.08.2011r. Nr 221, poz. 3482)

45. Uchwała Nr VIII/53/2011 z dnia 30.06.2011r. w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 01.09.2011r. Nr 235, poz. 3778)

46. Uchwała Nr X/69/2011 z dnia 27.10.2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 30.11.2011r. Nr 322, poz. 5299)

47. Uchwała Nr XI/76/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie: poboru opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 20.12.2011r. Nr 355, poz. 6272)

48. Uchwała Nr XII/85/2011 z dnia 29.11.2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jutrosin spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Jutrosin, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 18.01.2012r., poz. 473)

49. Uchwała Nr XV/107/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie: upoważnienia Kierownika MGOPS w Jutrosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 09.05.2012r., poz. 2149)

50. Uchwała Nr XXI/140/2012 z dnia 29.10.2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakaterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 27.11.2012r., poz. 5626)

51. Uchwała Nr XXII/144/2012 z dnia 22.11.2012r. w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 17.12.2012r., poz. 6235)

52. Uchwała Nr XXII/146/2012 z dnia 22.11.2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 26.02.2013r., poz. 1867)

53. Uchwała Nr XXIII/153/2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 07.02.2013r., poz. 1363)

54. Uchwała Nr XXVI/165/2013 z dnia 04.04.2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 17.04.2013r., poz. 3032)

55. Uchwała Nr XXXIV/200/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 27.01.2014r., poz. 572).

56. Uchwała Nr XXXV/205/2014 z dnia 20.02.2014r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 01.04.2014r., poz. 2087)

57. Uchwała Nr XXXVI/215/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 25.04.2014r., poz. 2711)

58. Uchwała Nr XXXVI/216/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 25.04.2014r., poz. 2712)

59. Uchwała Nr XXXVIII/224/2014 z dnia 29.05.2014r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 18.06.2014r., poz. 3655)

60. Uchwała Nr XLI/234/2014 z dnia 23.10.2014r. w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 09.12.2014r., poz. 6588)

61. Uchwała Nr III/13/2015 z dnia 05.02.2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 24.03.2015r., poz. 1721)

62. Uchwała Nr VII/26/2015 z dnia 28.05.2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 15.06.2015r., poz. 3805)

63. Uchwała Nr VIII/28/2015 z dnia 11.06.2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych "JUTROSIN" wraz z infrastrukturą techniczną (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 23.06.2015r., poz. 3926)

64. Uchwała Nr X/35/2015 z dnia 30.06.2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającycm jest Gmina Jutrosin udostępnionych dla operatorów i przewoźników (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 08.07.2015r., poz. 4370)

65. Uchwała Nr XII/46/2015 z dnia 22.10.2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 29.10.2015r., poz. 6116)

66. Uchwała Nr XIII/51/2015 z dnia 27.11.2015r. w sprawie: wprowadzenia, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 03.12.2015r., poz. 7645)

67. Uchwała Nr XIII/52/2015 z dnia 27.11.2015r. w sprawie: określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 08.12.2015r., poz. 8110)

68. Uchwała Nr XVI/63/2016 z dnia 25.02.2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/50/2015 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 08.03.2016r., poz. 1985)

69. Uchwała Nr XVI/65/2016 z dnia 25.02.2016r. w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Jutrosin do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawaczego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 25.07.2016r. poz. 4817)

70. Uchwała Nr XX/85/2016 z dnia 30.06.2016r. w sprawie: określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 08.07.2016r. poz. 4496)

71. Uchwała Nr XX/86/2016 z dnia 30.06.2016r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 07.07.2016r. poz. 4478)

72. Uchwała Nr XXV/109/2017 z dnia 23.02.2017r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 3.03.2017r. poz. 1781)

73. Uchwała Nr XXVI/119/2017 z dnia 30.03.2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 06.04.2017r. poz. 3012)

74. Uchwała Nr XXX/135/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj.Wlkp. 06.10.2017r., poz. 6383)

75. Uchwała Nr XXX/136/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 06.10.2017r. poz. 6384)

76. Uchwała Nr XXXI/141/2017 z dnia 26.10.2017r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 06.11.2017r. poz. 7092)

77. Uchwała Nr XXXII/150/2017 z dnia 23.11.2017r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jutrosin oraz jej jednostkom (Dz. Urz.Woj.Wlkp. 30.11.2017r. poz. 7798)

78. Uchwała Nr XXXII/151/2017 z dnia 23.11.2017r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin (Dz. Urz.Woj. Wlkp. 30.11.2017r. poz. 7812)

79. Uchwała Nr XXXII/152/2017 z dnia 23.11.2017r. w sprawie: niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Jutrosin lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 30.11.2017r. poz. 7799)

80. Uchwała Nr XXXII/153/2017 z dnia 23.11.2017r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/109/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 30.11.2017r. poz. 7800)

81. Uchwała Nr XXXIII/160/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 12.01.2018r. poz. 627)

82. Uchwała Nr XXXIII/163/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok (Dz. Urz.Woj.Wlkp. 12.01.2018r. poz. 628)

83. Uchwała Nr XXXIV/165/2018 z dnia 15.02.2018r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 21.02.2018r. poz. 1697)

84. Uchwała Nr XXXV/171/2018 z dnia 22.03.2018r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2018 roku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 11.04.2018r. poz. 3356)

85. Uchwała Nr XXXV/172/2018 z dnia 22.03.2018r. w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz.Woj.Wlkp. 11.04.2018 poz. 3357)

86. Uchwała Nr XXXV/173/2018 z dnia 22.03.2018r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jutrosin (Dz. Urz.Woj. Wlkp. 11.04.2018r. poz. 3358)

87. Uchwała Nr XXXVI/176/2018 z dnia 19.04.2018r. w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz.Woj.Wlkp. 09.05.2018r. poz. 4026)

88. Uchwała Nr XXXVII/183/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie: zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 05.06.2018r. poz. 4553)

89. Uchwała Nr XXXVII/185/2018 z dnia 29.05.2018r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXVI/177/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 05.06.2018r. poz. 4554)

90. Uchwała Nr XXXVIII/190/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 09.07.2018r. poz. 5719)

91. Uchwała Nr XXXVIII/191/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 09.07.2018r. poz. 5720)

92. Uchwała Nr XXXVIII/192/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 09.07.2018r. poz. 5721)

93. Uchwała Nr XXXVIII/193/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Jutrosin (Dz.Urz.Woj.Wlkp. 09.07.2018r. poz. 5722)
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Wykaz aktów normatywnych
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-09
Ilość zmian wpisu: 13 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu