Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

Numer dokumentu: 32
Rok: 2012

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

_________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami ) – zarządzam co następuje:

§ 1.


Ustalam i przyjmuję w formie załącznika do Zarządzenia projekt budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok.

§ 2.

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem przedkładam Radzie Miejskiej w Jutrosinie, oraz przesyłam w celu zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu