Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 08 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 08 stycznia 2013r.

Numer dokumentu: 1
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE NR 1/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 08 stycznia 2013r.


Działając na podstawie rozdziału 9 ust. 1 uchwały nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 - zarządzam, co następuje:

§ 1


Postanawia się przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin, zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin, określonych w rozdziale 6 cyt. wyżej uchwały Rady.

§ 2

Warunki przystąpienia do otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu