Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 04 lutego 2013 roku w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 04 lutego 2013 roku w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Numer dokumentu: 3
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE NR 3/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 04 lutego 2013 roku

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ________________________________________________________________________________

        Działając na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz Rozdziału 10 Uchwały Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 – Burmistrz Miasta i Gminy w Jutrosinie zarządza, co następuje:

§ 1


Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert na realizację zadań publicznych, które zostały złożone na rok 2013 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w składzie:

- Łakomy Zenon – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin
- Jakubowski Marian – Przedstawiciel Rady Miejskiej w Jutrosinie
- Domicz Mirosława – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
- Zuziak Katarzyna – Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin

§ 2

Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu