Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia »  ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Jutrosin.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Jutrosin.

Numer dokumentu: 109
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013


Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Jutrosin.


Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami/, przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach placówek /Dz.U. Nr 184, poz. 1436 ze zmianami/,§ 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zmianami/ oraz art. 30 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ zarządza się co następuje:


§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dubinie.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy
Zbigniew Kiszarek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2013-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu