Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 24.04.2013 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 24.04.2013 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Numer dokumentu: 9
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 24.04.2013 r.


w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

________________________________________________________________________


   Na podstawie art.8 pkt 3 i pkt 6 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717) oraz art.7 ust.1 pkt 1 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 200r. wraz z późniejszymi zmianami) ustalam, co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, zwaną dalej „komisją” jako organ doradczy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W składzie osobowym.

1. Ryszard Wojciechowski - sekretarz

2. mgr Marcin Englert - przewodniczący


3. mgr inż. Mirosław Węcłaś – zastępca przewodniczącego


§ 2

1.Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.

2. Zobowiązuje się pracownika na stanowisku gospodarki przestrzennej do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

3. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu gminy w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu gospodarki przestrzennej i budownictwa.

§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi gospodarki przestrzennej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu