Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013.

Numer dokumentu: 10
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE Nr 10/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 29 kwietnia 2013 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013.
________________________________________________________________________
      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 222 ust. 4 , art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/152/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXIII/152/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Jutrosin na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 ustalone w § 1 uchwały w sprawie
budżetu gminy na rok 2013 oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 438.082,43 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych ustawami w kwocie 438.082,43 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do niniejszego zarządzenia.


§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 ustalone w § 2 uchwały w sprawie
budżetu gminy na rok 2013 oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 438.082,43 zł oraz
dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
ustawami w kwocie 438.082,43 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.
Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna w wysokości 40.000,00 zł,
2) celowa w wysokości 49.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 49.000,00 zł”

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2013 rok wynosi:
Dochody - 22.298.565,43 zł
Wydatki - 21.040.187,43 zł


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu