Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/173/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jutrosin linii kolejowej Nr 362 Kobylin – Rawicz na odcinku położonym na terenie Gminy Kobylin

Uchwała Nr XXVIII/173/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jutrosin linii kolejowej Nr 362 Kobylin – Rawicz na odcinku położonym na terenie Gminy Kobylin

Numer uchwały: 173
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2013

Uchwała
Nr XXVIII/173/2013


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jutrosin linii kolejowej Nr 362 Kobylin – Rawicz na odcinku położonym na terenie Gminy Kobylin
____________________________________________________________________

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 18a ust. 1, art. 39 ust. 3, art. 47 ustawy z dnia 08 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000r. Nr 84, poz. 948 ze zm.), art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się pozytywne stanowisko w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Jutrosin od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Kobylin oraz prawa własności posadowionych na tych nieruchomościach budowli, stanowiących odcinek linii kolejowej Nr 362 Kobylin – Rawicz.

§ 2
Pozytywne stanowisko w sprawie przejęcia przez Gminę Jutrosin odcinka linii kolejowej położonej na terenie Gminy Kobylin, zostaje wyrażone wyłącznie pod warunkiem dalszej wspólnej eksploatacji linii kolejowej Nr 362 relacji Kobylin-Rawicz przez wszystkie te samorządy gmin powiatu rawickiego, które taką inicjatywę podjęły.

§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie

W wyniku ustaleń zawartych na spotkaniu zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Rawicz, Gmina Miejska Górka, Gmina Jutrosin i Powiat Rawicki zobowiązały się pomimo wycofania się z projektu Gminy Kobylin do podjęcia dalszych działań w sprawie nieodpłatnego przejęcia linii kolejowej Nr 362 Kobylin-Rawicz, w celu dalszej wspólnej eksploatacji linii, jej utrzymania i prowadzenia przewozów kolejowych.
Wobec zaistniałej po decyzji samorządu Gminy Kobylin sytuacji, zainteresowane kontynuowaniem podjętego przedsięwzięcia samorządy uzgodniły, że Gmina Jutrosin jako jednostka sąsiadująca z Gminą Kobylin wystąpi w przewidzianej formie z deklaracją woli przejęcia odcinka linii kolejowej nr 362 położonego na terenie Gminy Kobylin.
Przejęcie linii kolejowej nr 362 ma na celu zaspokojenie interesów gospodarczych, potrzeb społecznych w zakresie transportu osób i rzeczy, propagowanie turystyki i aktywnego wypoczynku oraz poprawę lokalnej infrastruktury transportowej.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały w niniejszej sprawie jest uzasadnione.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu