Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013.

Numer dokumentu: 14
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013.
___________________________________________________________________


    Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXIII/152/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Jutrosin na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2.
Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna w wysokości 8.675,00 zł,
2) celowa w wysokości 49.000,00 zł; z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 49.000,00 zł”

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2013 rok wynosi:
Dochody - 22.368.197,43 zł
Wydatki - 21.226.919,43 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu