Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”

Numer dokumentu: 20
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 22 lipca 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”
________________________________________________________________


     Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 3 ust. 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych /Dz.U. poz. 818 / - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1

Ustalam termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014 o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna „ - na okres od 19 sierpnia do do 06 września 2013 roku.

§ 2

Wzory wniosków stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół z terenu Gminy Jutrosin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu