Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną

Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną

Numer uchwały: 180
Numer sesji: XXXI
Rok: 2013

Uchwała
Nr XXXI/180/2013

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 września 2013r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną
_________________________________________________________________________


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz w związku z art. 14 ust. 1 i 2 a także z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012r. poz.647 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku siłowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną.

§ 2

Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały będący jej integralną częścią. Obszar znajduje się w rejonach: Płaczkowo, Bartoszewice, Stary Sielec, Grąbkowo, Domaradzice, Śląskowo i Nowy Sielec.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

 


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu