Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 - 2017

ZARZĄDZENIE Nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 - 2017

Numer dokumentu: 31
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE Nr 31/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Jutrosin na lata 2014 - 2017

_________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami ) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)– zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam i przyjmuję w formie załącznika do Zarządzenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017.

§ 2.
Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017 wraz z przedsięwzięciami wieloletnimi przedkładam Radzie Miejskiej w Jutrosinie, oraz przesyłam w celu zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu