Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013.

Numer dokumentu: 33
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE Nr 33/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013.
______________________________________________________________________


       Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 222 ust. 4 , art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXIII/152/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Jutrosin na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2013 ustalone w § 1 uchwały w sprawie
budżetu gminy na rok 2013 oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 56.304,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 ustalone w § 2 uchwały w sprawie
budżetu gminy na rok 2013 oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 56.304,00 zł oraz
dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§ 3.
Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna w wysokości 4.350,21 zł,
2) celowa w wysokości 49.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 49.000,00 zł

§ 4.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2013 rok wynosi:
Dochody - 23.027.021,31 zł
Wydatki - 22.125.786,31 zł

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu