Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016

UCHWAŁA NR XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016

Numer uchwały: 194
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2013

UCHWAŁA
NR XXXIII/194/2013

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016
___________________________________________________________________

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 wraz z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 124 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


W celu przeciwdziałania narkomanii i jej skutkom, przyjmuje się do realizacji na lata 2014-2016 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu