Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jutrosinie.

ZARZĄDZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JUTROSIN z dnia 31 października 2013 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jutrosinie.

Numer dokumentu: 28
Rok: 2013

ZARZĄDZENIE NR 28/ 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 31 października 2013 roku

w sprawie: utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jutrosinie.
_______________________________________________________________________


     Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89, poz. 590 z póź. zmianami) - zarządza się co następuje :

§ 1


W celu zapewnienia warunków do właściwego wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin tworzy się Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK ).


§ 2

Siedzibą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy Jutrosin - Rynek 26.

§ 3

Obsadę osobową Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowią pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4

Za organizację i prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, czyni się odpowiedzialnym Inspektora ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, którego jednocześnie wyznaczam na nieetatowego Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 5

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jutrosinie pełni dyżur w godz. od 7.30 do godz. 15.30 w dni robocze w siedzibie GCZK . Kontakt telefoniczny z GCZK zapewnia się poprzez Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy.
Po godzinach pracy, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta dyżur pełnią osoby wchodzące w skład w Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego wg wyznaczonego harmonogramu dyżurów.

§ 6

Zadania, zasady działania, oraz skład osobowy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jego struktura oraz sposób funkcjonowania określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 10/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku, w sprawie utworzenia: Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jutrosinie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu