Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/200/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr XXXIV/200/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Numer uchwały: 200
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2013

Uchwała
Nr XXXIV/200/2013

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
____________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 wraz z późn. zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej określonych w rozdziale 2 art. 5c, 5d, 5e, 5f i 5g Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 wraz z późn. zm.) w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wypłacania uprawnionym osobom dodatku energetycznego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu