Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/199/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rawickiego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXXIV/199/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rawickiego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 199
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2013

Uchwała
Nr XXXIV/199/2013
Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rawickiego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Jutrosin
____________________________________________________________________________


       Na podstawie art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 wraz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 wraz z późn. zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Jutrosin w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rawickiego, nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji jako działki nr 1556/1, 1535/5, 1555/1, położone w obrębie geodezyjnym Dubin.

§ 2.
Przedmiotowe nieruchomości gruntowe zostają przekazane Powiatowi Rawickiemu na realizację inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powiatowej nr 5494P na odcinku Jutrosin-Dubin, realizowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe”.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4
.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu