Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 09 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 09 stycznia 2014r.

Numer dokumentu: 1
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 1/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 09 stycznia 2014r.

__________________________________________________________________________


         Działając na podstawie rozdziału 9 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 - zarządzam, co następuje:


§ 1
Postanawia się przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin, zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin, określonych w rozdziale 6 cyt. wyżej uchwały Rady.


§ 2
Warunki przystąpienia do otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Jutrosin


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu