Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/202/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Uchwała Nr XXXV/202/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie: przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Numer uchwały: 202
Numer sesji: XXXV
Rok: 2014

Uchwała
Nr XXXV/202/2014

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 20 lutego 2014 roku

w sprawie: przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
__________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się następującą zmianę statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”:

- w § 2 Statutu skreśla się ust. 10;

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu