Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły publicznej prowadzonej przez Gminę Jutrosin

ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły publicznej prowadzonej przez Gminę Jutrosin

Numer dokumentu: 18
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE Nr 18/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 20 maja 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły publicznej prowadzonej przez Gminę Jutrosin
_____________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty /j.t. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami/, przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach placówek /Dz.U. Nr 184, poz. 1436 ze zmianami/, § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zmianami/ oraz art. 30 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t Dz. U z 2013 r., poz. 594/ - zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinie.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Zbigniew Koszarek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu