Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Numer dokumentu: 34
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE Nr 34/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
_______________________________________________________________________________


      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) i § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXXIV/198/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zarządzam co następuje:

W Uchwale Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1 określa się wydatki majątkowe
realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2014 rok wynosi:
Dochody - 23.229.459,27 zł
Wydatki - 22.526.159,27 zł

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu