Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XLI/234/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XLI/234/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 234
Numer sesji: XLI
Rok: 2014

Uchwała Nr XLI/234/2014

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

____________________________________________________________________  

   Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu- Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIII/153/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu