Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XLI/232/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr XLI/232/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2020

Numer uchwały: 232
Numer sesji: XLI
Rok: 2014

Uchwała Nr XLI/232/2014
Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 października 2014 roku

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2020
___________________________________________________________________________


     Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. , poz. 594  z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 182  z późn. zm.) Rada Miejska w Jutrosinie, uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

 
UZASADNIENIE 
do uchwały w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2020


            Konieczność opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 182  z późn. zm.)
            Dokument ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk występujących w obrębie danej społeczności), które oceniane są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.
            Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jutrosin obejmuje i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów lokalnych pomocy społecznej.
 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu