Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie

UCHWAŁA Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie

Numer uchwały: 4
Numer sesji: I
Rok: 2014

UCHWA A
Nr I/4/2014

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie
__________________________________________________________________

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 wraz z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 114, poz. 2099 z 2003 r. wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Stałe Komisje Rady Miejskiej w Jutrosinie w następujących składach:

1. KOMISJA BUDŻETU, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Iwona Bielerzewska
Bogusław Grzywaczewski
Anna Kapała
Józef Zuziak
Franciszek Żmuda


2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU:

Mirosław Barteczka
Grażyna Bobrowska
Tomasz Lis
Ireneusz Mikołajewski
Jadwiga Wycisk.

§ 2

Wyboru Przewodniczącego Komisje dokonają na swym pierwszym posiedzeniu ze swego grona.


§ 3
Zasady i tryb pracy komisji określa Statut Gminy Jutrosin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu