Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 05.01.2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 05.01.2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości

Numer dokumentu: 1
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy
Jutrosin
z dnia 05.01.2015 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości
________________________________________________________________________

      Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz uchwały nr XXI/99/2008 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Jutrosin - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiących własność Gminy Jutrosin,
- lokal nr 2, położony na działce ewidencyjnej nr 484/2 obręb Jutrosin
- nieruchomość zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjna nr 430/7 obręb Śląskowo
- nieruchomość gruntowa stanowiąca działki nr 430/6, 430/8 obręb Śląskowo

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Markowi Glura.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu