Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 8
Numer sesji: II
Rok: 2015

Uchwała Nr II/8/2014

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
_______________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 wraz z późniejszymi zmianami/, art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202/ oraz załącznika nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1050 wraz z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin, Panu Zbigniewowi Koszarkowi miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składają się:
1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 5.000,00 zł.
2. Dodatek funkcyjny w wysokości – 1.600,00 zł.
3. Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.320,00 zł.
4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 1.000,00 zł.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jutrosinie.

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 28 listopada 2014 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu