Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 przez organizacje pozarządowe zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 przez organizacje pozarządowe zadań publicznych

Numer dokumentu: 2
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 2/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 12 stycznia 2015r.

__________________________________________________________________________

    Działając na podstawie rozdziału 9 ust. 1 Uchwały Nr XLI/235/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 - zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Jutrosin, zadań publicznych leżących w sferze kompetencji Gminy Jutrosin, określonych w rozdziale 6 cyt. wyżej uchwały Rady.

§ 2
Warunki przystąpienia do otwartego konkursu ofert oraz treść ogłoszenia zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu