Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok

Numer dokumentu: 12
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji
kultury za 2014 rok

_____________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2014 rok:
1. Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Biblioteki Publicznej w Jutrosinie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Sprawozdania wymienione w §1, przekazuje się Radzie Miejskiej w Jutrosinie.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Zbigniew Koszarek

 


Zdjęcia dołączone:

          
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu