Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Numer dokumentu: 20
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), zarządzam co następuje:

W uchwale Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 ustalone w § 1 uchwały budżetowej
na rok 2015 oraz w załączniku nr 1 do uchwały o kwotę 399.432,43 zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych ustawami w kwocie 397.931,43 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3
do niniejszego zarządzenia.


§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 ustalone w § 2 uchwały budżetowej
na rok 2015 oraz w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 399.432,43 zł oraz dokonuje się
przeniesienia planu wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych
z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
ustawami w kwocie 397.931,43 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.
Rezerwy po zmianach wynoszą:
1) ogólna w wysokości 18.432,00 zł,
2) celowa w wysokości 50.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł”

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2015 rok wynosi:
Dochody - 22.950.548,43 zł
Wydatki - 23.500.548,43 zł

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu