Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 18 września 2015 roku w sprawie: określenia opłat i stawek za media stosowanych przy odpłatnym udostępnieniu świetlic wiejskich Gminy Jutrosin

ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 18 września 2015 roku w sprawie: określenia opłat i stawek za media stosowanych przy odpłatnym udostępnieniu świetlic wiejskich Gminy Jutrosin

Numer dokumentu: 44
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE Nr 44/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie: określenia opłat i stawek za media stosowanych przy odpłatnym udostępnieniu świetlic wiejskich Gminy Jutrosin
_____________________________________________________________________________


     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XI/40/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jutrosin, zarządzam co następuje:

§ 1


Opłata za udostępnienie świetlic wiejskich obejmuje koszt zużytych mediów według wskazań liczników energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody oraz ilości wytworzonych nieczystości płynnych.

§ 2


Pomiaru liczników dokonuje sołtys każdorazowo na moment udostępnienia Korzystającemu pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz na moment odbierania kluczy po zakończeniu okresu udostępnienia, a następnie przekazuje informacje o stanie zużytych mediów do Urzędu Miejskiego.

§ 3


Stawki za zużycie energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody i kosztów usuwania nieczystości płynnych określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu