Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/39/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr XI/39/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Numer uchwały: 39
Numer sesji: XI
Rok: 2015

Uchwała
Nr XI/39/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
_______________________________________________________________________________


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 wraz z późn. zm.), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 wraz z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


1. Powołuje się zespół w składzie:

1) Mirosław Barteczka

2) Marian Jakubowski

3) Józef Zuziak2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin, a także zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu