Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie - konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Ogłoszenie - konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016


         Stosownie do § 4 uchwały Nr VII/38/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do konsultacji przedłożonego projektu Programu Współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi.
Projekt Programu Współpracy podany jest w załączeniu.
Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i pozafinansowej przez samorząd Gminy Jutrosin w zakresie pożytku publicznego w 2016 roku.
Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku” w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Konsultacje o których mowa wyżej zostaną przeprowadzone od dnia 15 października 2015 roku do 4 listopada 2015 roku.
Zasięg terytorialny konsultacji obejmie Organizacje Pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Jutrosin.
Konsultacje będą miały formę:
a) przesłania formularza organizacjom drogą elektroniczną (e-mail), w wypadku, gdy organizacja podała czynny i aktualny adres poczty elektronicznej, oraz
b) umieszczenie formularza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie w celu:
- zebrania pisemnych opinii i uwag do proponowanego projektu uchwały,
Wzór formularza zgłaszania opinii, podany jest w załączeniu.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych - Pani Katarzyna Zuziak.
Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jutrosin z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku” zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Jutrosinie.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Zbigniew Koszarek

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu