Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/43/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu na kadencję 2016 - 2019

Uchwała Nr XII/43/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu na kadencję 2016 - 2019

Numer uchwały: 43
Numer sesji: XII
Rok: 2015

Uchwała
Nr XII/43/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu na kadencję 2016 - 2019
_____________________________________________________________________________


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133) - uchwala się, co następuje:

§ 1.


Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Rawiczu na kadencję 2016 – 2019 została wybrana: Pani Mirosława Domicz.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu